HOME

On A Mission begeleidt, adviseert en ondersteunt organisaties op het vlak van strategisch human resources management. Dit doet On A Mission door (management) teams en individuele medewerkers te begeleiden, adviseren en ondersteunen in het ontwikkelen, formuleren en/of realiseren van hun missie, visie en strategische doelstellingen.

Strategisch human resource management verbindt de strategie van de organisatie met personeelsmanagement, en geeft daarmee antwoord op de vraag hoe de medewerkers individueel en collectief kunnen bijdragen aan het zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie. Op individueel vlak is het daarbij van belang dat de persoonlijke carrière- en ontwikkeldoelstellingen van de medewerker goed aansluiten bij de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie.

Dat klinkt allemaal erg zakelijk en resultaatgericht, en dat is het ook. On a Mission werkt echter vanuit de overtuiging dat medewerkers de beste resultaten het snelst realiseren wanneer zij zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, met plezier hun werk doen en voldoende perspectief zien voor hun toekomst. Deze overtuiging loopt dan ook als een rode draad door de werkwijze van On A Mission heen.

On A Mission biedt ondersteuning, advies en begeleiding aan in de vorm van (interim) management, consultancy, mentoring, coaching, training, facilitation, sparring partnerschap, en/of een combinatie hiervan.

On a Mission’s eigen missie is geslaagd wanneer de doelstellingen van de samenwerking – die vooraf duidelijk met de opdrachtgever worden overeengekomen  – effectief, efficiënt en met plezier zijn gerealiseerd.